Προγραμματιζόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Το πρόγραμμα και ο τομέας δράσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Εργατών περιλαμβάνει τις πιο κάτω δραστηριότητες και έργα:

Περιφερειακά ΈργαPrint